Lean Sex Sigma 5 lessonsPORADENSTVÍ.

„Praxe je nejlepší škola, ale školné je příliš vysoké.“ (…)

„Pokud se dva vždy shodnou, jeden z nich je přebytečný.“ (Ben Bernanke)

.

Poradenství a konzultační činnost technického charakteru ve strojírenství, v podnikatelských aktivitách, v organizačních a ekonomických otázkách, při plánování, kontrole, v oblasti řízení atp.. Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace. Poradenská činnost v oblasti společenských věd, společenského vystupování, rozvoje osobnosti, barvové poradenství atp..

Strojírenský inženýring. Převádění poznatků výzkumu a vývoje do praxe. Zpracování záměrů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie možností či proveditelnosti, optimalizace atp.. „Inženýrství“ jako proces vytváření ekonomicky účinných řešení praktických problémů při využití současných vědeckých poznatků… Inženýrské návrhy jsou podle míry originality a novosti buď rutinní nebo inovativní. Rutinní návrhy využívají zkušenosti i prvky známých nebo úspěšně řešených problémů. Inovativní návrhy řeší novým způsobem nejčastěji málo známé nebo zcela nové problémy.__1b_consulting

Technologický skauting. Bez inovací nezvýší výrobní firmy svoji konkurenceschopnost. Vlastní vývojové oddělení ale většina společností postrádá. V takovém případě může pomoci externí technologický skaut. Překážkou pro skauty je neznalost a ješitnost manažerů. Dojednaná cena za poradenství je fixní, podnik proto ušetří na mzdových a režijních nákladech. V případě neúspěchu si navíc skaut neúčtuje za svou práci žádnou odměnu.

Technologický audit. Cílem je zjistit a porovnat technologickou úroveň a posoudit schopnost implementovat optimální technologie. Je především službou pro firmy směřující k technologickému rozvoji. Prvním z kroků je návštěva firmy a pohovor s vedoucími pracovníky. Na základě získaných informací je pro firmu sestaven technologický plán, který obsahuje nabídku technologií, návrh využití vhodných technologií ke zlepšení dalšího rozvoje podnikání.

Re-inženýring  je radikální přetvoření organizačních procesů. Spíše než organizování jednotlivých úseků podniku (jako je výroba, finance, marketing, atd.) a dohlížení na činnosti, které vykonávají, sledujme všechny procesy od pořizování materiálu, přes výrobu až k marketingu a distribuci.

Lean Six Sigma / DVD-video (5 lekcí). Každá firma má svoji strategii řízení, díky níž se snaží dosáhnout maximálního zisku při minimálních nákladech a uspokojit tak přání a potřeby svých zákazníků. Doba se překotně vyvíjí a tomu je nutné přizpůsobovat i podnikání s novými strategickými nástroji, které mají za cíl podnikání ještě více zefektivnit. A jedním z nich je i metoda Lean Six Sigma. Co vlastně v sobě tento pojem skrývá? Lean management (štíhlá firma). Účelem zeštíhlení by neměl být papír plný slov a tabulek, ale skutečné fyzické zefektivnění procesu výroby.

 

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes