VZDĚLÁNÍ ODBORNÉ.

.

„Je dobré předvádět vše tolika smyslům, kolika je možno. Může-li být něco vnímáno najednou více smysly, více to v člověku zůstane.“ J. A. Komenský

.

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se ve škole naučili.“ Karel Čapek

edu_DVD_2014

.

 

VÝUKOVÉ VIDEOFILMY / STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE /

ZDE bez NOVINEK 2014: DVD-video, DVDData

ZDE pouze NOVINKY 2014: DVD-video, DVDdata

Art.Nr./obj.č.058

Obrábění / Nekonvenční

„Plazmové technologie (PBM)“

35 min.

 058_plasma_technology Úvod – fyzikální podstata,… Hořáky – stabilizace plynová (NE/transferový oblouk) / vodní,… Plyny – plasmové, fokusační, asistentní,… Oblouk -…, TechnologieŘezání, Svařování (PAW) mikro-, středněplazmové, klíčovou dírkou (keyhole welding),… Obrábění – bez klasického nástroje,… Nanášení povlaků,… NOVÉ 2014

Licence f+š

verze – česká

. 21%

DPH

bez 21%

DPH

16:9

DVD-video, DVDData

826,–

682,60

27,30

 

Art.Nr./obj.č.004.B

OBRÁBĚNÍ / Soustružení

„Tvrdé (Hard Turning)“

50 min.

 004b_hard_turning Úvod – trendy vývoje soustružení; Stroje – požadavky, parametry; Nástroje – VBD, řezné materiály, cermety, keramika, PKB, PKD, povlakované SK; Obrobek – charakteristika tvrdých materiálů (ISO 513); Řezné podmínky – technologické parametry, podle nástroje; Způsoby práce – technologické postupy, HSC, nasucho (dry machining), s použitím kapaliny (wet machining); Parametry obrobené plochy – metodika vyhodnocení; Hard Machining with Defined Geometry Edge Tools NOVÉ 2014

Licence f+š

verze – česká

vč. 21%

DPH

bez 21%

DPH

16:9

DVD-video, DVDData

1.179,75

975,–

37,50

 

Art.Nr./obj.č.005.B

Obrábění / Frézování

„Tvrdé (Hard Milling)“

50 min.

 005b_hard_miiling Úvod – trendy vývoje frézování; Stroje – požadavky, parametry; Nástroje – VBD, řezné materiály, cermety, keramika, PKB, PKD, povlakované SK, monolitické; Obrobek – charakteristika tvrdých materiálů (ISO 513); Řezné podmínky – technologické parametry, podle nástroje; Způsoby práce – technologické postupy, HSC, nasucho (dry machining), s použitím kapaliny (wet machining); Parametry obrobené plochy – metodika vyhodnocení; … NOVÉ 2014

Licence f+š

verze – česká

vč. 21%

DPH

bez 21%

DPH

16:9

DVD-video, DVDData

1.179,75

975,–

37,50

 

Art.Nr./obj.č.011.B

Obrábění / Frézování

„Vysokorychlostní (HSC)“

35 min.

 011b_HSC Úvod – přednosti High Speed Cutting, oblasti použití, aspekty, tříska, tepelná bilance řezání, definice; Stroje – parametry, požadavky; Nástroje – požadavky, přehled; Řezné podmínky – rychlost, vliv materiálu obrobku, posuv, hloubka řezu, optimalizace; Využití – alternativa vyjiskřování či broušení; … NOVÉ 2014

Licence f+š

verze – česká

vč. 21%

DPH

bez 21%

DPH

16:9

DVD-video, DVDData

826,–

682,60

27,30

 

Art.Nr./obj.č.033.A

„Lepení (I.)“

30 min.

 033A_Lepeni_zaklad Úvod – možnosti, vývoj; Podstata – příprava, požadavky, vytvrzení, zatížitelnost; Lepidla – tavná, rozpustná, reaktivní, tmely; Příprava povrchů – odmaštění, zdrsnění, chemicky, pískování, moření; Příprava lepidla – manuál, Nanášení lepidla – stěrkou, štětcem, stříkací pistolí; Vytvrzování – fixace proti pohybu, stisk, doba, teplota, vlhkost vzduchu, záření, ventilace; Technologické zásady – lemování, drážkování, přeplátování, … bonding NOVÉ 2014

Licence f+š

verze – česká

vč. 21%

DPH

bez 21%

DPH

16:9

DVD-video, DVDData

707,85

585,–

22,50

 

Art.Nr./obj.č.105.A

Stroje

„Údržba (úvod)“

35 min.

 105_A_udrzba_stroju Úvod – definice, oblasti využití; Základní pojmy – opotřebení, rezervy na opotřebení; Cíle – hospodářské, ochrana zdraví, šetrnost k životnímu prostředí; Koncepce – pravidelná, podle stavu zařízení, při poruchách, podle velikosti firmy; Ošetřování – čištění, mazání, konzervování, doplňování provozních náplní, seřizování, vyměňování dílů, termíny, funkční zkouška, dokumentace, protokoly; Inspekce strojů – výchozí, pravidlená, mimořádná, kroky a metody inspekce, … NOVÉ 2014

Licence f+š

verze – česká

vč. 21%

DPH

bez 21%

DPH

16:9

DVD-video, DVDData

826,–

682,60

27,30

 

Art.Nr./obj.č.105.B

Stroje

„Údržba (závěr)“

30 min.

 105_B_udrzba_stroju Zprovozňování – strojů a zařízení; Zlepšení – nahrazení kvalitněnší částí, změna konstrukce, změna systému; Vyhledávání místa / příčiny závad – prohlídka, kontrola zvuku, poslech, kontrola elektrického připojení; Analýza / odstraňování závad – vyšetřování, objasnění příčiny, předcházení; Namáhání a pevnost – druhy zatížení, vrubový účinek, napětí směrodatné mezní / přípustné, … NOVÉ 2014

Licence f+š

verze – česká

vč. 21%

DPH

bez 21%

DPH

16:9

DVD-video, DVDData

707,85

585,–

22,50

 

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes